OPIS REALIZACJI

Przedstawione stanowiska kontrolne zostały zaprojektowane, zbudowane i w pełni oprogramowane w naszej firmie przez wykwalifikowany personel. Są to stanowiska wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Na prezentowanych stacjach badawczych zostało zaimplementowane oprogramowanie LabVIEW, które w połączeniu z wysokiej jakości urządzeniami pomiarowymi, pozwala dokonywać bardzo dokładnych pomiarów i analizę żądanych parametrów badanego układu. Otrzymane wyniki są przedstawiane w postaci graficznej na monitorze, a także można je wyeksportować do dalszej analizy.