OPIS REALIZACJI

Roboty to nie tylko precyzja i wysoka jakość pracy, to także oszczędności wynikające z automatyzacji procesu technologicznego. Nasze stanowisko z cobotem, czyli robotem współpracującym bezpiecznie z człowiekiem, służy do montażu skraplacza. Zastosowany robot pozwala na bardzo dokładne rozmieszczenie przegród skraplacza z zachowaniem powtarzalności wykonywanego procesu w kolejnych sztukach.