grudzień 30 2021 0Comment

Rozwiązania dla branży robotyki i automatyki

W ramach rządowego programu Polski Ład, którego celem jest odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19, zaproponowano kilka rozwiązań skierowanych do przedsiębiorców. Grupę tę tworzą również firmy działające w branży robotyki i automatyki. Na jakie udogodnienia można liczyć?

Ulgi i bony dla przemysłu: pomysł na rozwój

Niektóre propozycje zaproponowane przez nowy program rządowy zostały już zrealizowane, inne czekają, na to, aby wejść w życie. Jesienią 2021 roku przedsiębiorstwa mogły ubiegać się na przykład o pozyskanie bonu na cyfryzację (nabór został już zakończony). To rodzaj dofinansowania w obszarze technologii cyfrowych. Mogły skorzystać z niego firmy wymagające wprowadzenia rozwiązań cyfryzacyjnych (zarówno usług, jak i środków trwałych). Maksymalne dofinansowanie mogło wynieść 255 000 zł, przy minimalnym wkładzie w wysokości 15%.

Rozwiązaniem zaproponowanym w ramach Polskiego Ładu, z którego będzie można skorzystać od 2022 roku, jest natomiast ulga podatkowa na robotyzację przemysłu 4.0. Skierowana jest do tych firm, które myślą o zastosowaniu robotów przemysłowych, a tym samym usprawnieniu procesów przetwórstwa i produkcji. Na jej podstawie będzie można odliczyć 50% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na inwestycję w roboty przemysłowe. Co istotne, odliczenie kwoty od podatku obowiązywać będzie wyłącznie w przypadku zakupu/leasingowania nowych maszyn, oprogramowania, osprzętu i urządzeń BHP, a także szkoleń dla pracowników. Ulga będzie obowiązywać do końca 2026 roku.

Ulga na robotyzację przemysłu 4.0 – korzyści

Ulga na robotyzację przemysłu ma zachęcać do transformacji cyfrowej, inwestowania w nowe technologie oraz korzystania z innowacji, przy jednoczesnym otwieraniu się na inne rynki zbytu – zarówno krajowe, jak i zagraniczne. To natomiast wpłynie na konkurencyjność i produktywność przedsiębiorstw. Ulga na robotyzację ma zachęcić również do przenoszenia produkcji do Polski te firmy, które zdecydowały się na prowadzenie działalność poza granicami kraju. Więcej na temat proponowanych rozwiązań można znaleźć na stronach rządowych oraz poświęconych programowi Polski Ład.

Write a Reply or Comment